Éjfél Kapitány kommentál

Éjfél Kapitány kommentál

Az élet igazán kemény helyzeteket tud produkálni. Mostantól azonban nem csak a Kapitány elméletei szolgálnak útmutatóként a zavaros helyzetekben, hanem kommentárjai is.

 

Tóta Worluk vs. György Péter

"Mivel napról napra és lapról lapra fokozódik a döbbenetem György Péter munkásságát figyelve, és mivel úgy érzékelem, ezzel a döbbenettel nem vagyok egyedül, megkísérlek vitát nyitni arról, amit az esztéta legutóbb körülbelül úgy fogalmazott meg, "a szólásszabadság korlátozása médiaelméleti kérdés". (MTV, A szólás szabadsága, 2005. február 27.)

E "médiaelméleti kérdést" György két eszközzel feszegeti: részben az itt közölt médiatémájú anyagaiban, részben azzal, hogy eltökélten rendet kíván tenni az interneten, ahol "kamaszgyerekek nyilvánossághoz jutnak". A két front sokban eltér, de az öntekintélyelvű alapállás közös: nem lehet, ne lehessen mindent közzétenni, hiszen a közlések egy része ízléstelen, értéktelen, más részük pedig gyűlöletbeszéd, illetve ahogy ő mondta ugyanott, az autoriter napközistanárok terminológiájával: szemtelenség."


(Worluk vitaindítója – György Péter válasza – Worluk reakciója)

Imígyen szegezett lándzsát Tóta W. Árpád az Elte Médiatanszék vezetőjének, aki válaszképpen egyrészt magasröptű definícióba kezdett a nép és a tömeg fogalmáról, majd hirtelen fordulattal Worluk előszavát nehezményezte a cigánygyűlöletéről elhíresült Tomcat Droidzóna című könyvéhez, de a lényeget teljesen figyelmen kívül hagyta. Mert mi is itt a lényeg?

Korlátozni az internetet?

A dolgok jelen állása szerint ez fizikai képtelenség. Az interneten bármilyen anyagot lehet publikálni, miképpen a valós világban is lehetséges illegális fegyvert vásárolni, pénzért nőt venni, alkoholt és cigarettát beszerezni. Függetlenül attól, hogy fentieket helyesnek vagy helytelennek tartjuk, mindez lehetséges, és nem korlátozható hatékonyan. "Akármilyen kellemetlen az érintettek egy részének, a világ bizony változik. A technológiai fejlődés és az ezt kísérő folyamatos átrendeződések alaposan megváltoztatják a dolgokat" – írtam a gazdatüntetés kapcsán, és ismételem meg most is. Mára gyakorlatilag lehetetlen egy országot tartósan megszállni, mert a megszálltak könnyen juthatnak hozzá kézi lőfegyverekhez, telekommunikációs eszközökhöz és robbanószerekhez, amikkel felvehetik a harcot bármilyen reguláris megszálló hadsereggel. Mára gyakorlatilag lehetetlen üzletileg talpon maradni azokon a területeken, amelyeket a multinacionális cégek magukéinak akarnak. Mára gyakorlatilag lehetetlen az európai éghajlaton eredményesen gazdálkodni a dél-amerikai multigazdaságokkal szemben. Nem dughatjuk a fejünket a homokba. Nem reagálhatunk szimpla jajongással, betarthatatlan törvényekkel, rövid távú segélyezéssel. Amit nem tudunk megváltoztatni, ahhoz alkalmazkodnunk kell – méghozzá eredményesen! Ez volt a feladatunk mindig is és most is: az életben maradás, az evolúció. Az új világ, a globalizáció nem olyan probléma, amit puszta ökölrázással meg tudunk oldani. Aki pedig a makrogazdasági megközelítést kedveli, az tekintse az internetet szabadpiacnak, ahol minden tartalom megjelenhet, mint áru. Mindennek az értékét a fogyasztók határozzák meg, akik figyelmükkel az őket érdeklő tartalmakat tüntetik majd ki. Ezen a piacon minden kapható, és ez a piac kiábrándítóan és véresen őszinte; a pornó bizony utcahosszal előz meg bármi mást, és T. S. Eliot, könnyen lehet, alulmarad Stile gusztustalanságával szemben. Itt nem lehet a más portékáját kitiltani. Lehetséges esetleg ócsárolni azt, de legbölcsebb megoldásnak mégis a sajátunk felfuttatása látszik. Állni kell a versenyt!

A lényeg

Van itt még egy dolog, amit György Péter bosszantóan nem vesz észre. Számonkéri Worluktól, hogyan közösködhet Tomcattel. Elképesztő melléfogás, ordító butaság, faszkorbács candidate. Éppen elég baj az nekünk, hogy a populáció (kerüljük ki elegánsan a nép-tömeg definíciós problémákat) alapvetően vonalas szekértáborok köré csoportosul, akik azon túl, hogy mindenben példásan ellentmondanak egymásnak, kész véleményt adnak követőik szájába, teljesen leszoktatva őket a józan és önálló gondolkodásról. Worluknak és Tomcatnek egyaránt pozitív, a közösség érdekeit szem előtt tartó, józan, és koherens gondolatmenetük van, ami a sajátjuk, nem pedig valamilyen szekértábor által fénymásolatban kiosztott párt-faq. Adott pontokon pozitívan összeérnek (Magyarország militaria), más pontokon homlokegyenest ellentmondanak egymásnak (gazdatüntetés). Képesek egymásban a gondolkodót tisztelni, képesek érvelni, képesek kooperálni. Ha Magyarországon ez lenne az uralkodó magatartás, boldog országban élnénk. Az ilyesfajta kéznyújtást és együttműködést liberális és konzervatív között üdvözölni illenék mindenkinek, aki valóban Magyarországban és nem csak a saját szekértáborában gondolkodik.