Éjfél Kapitány elméletei

Éjfél Kapitány elméletei

Éjfél Kapitány elméletei a világ dolgairól. Következetesek és kegyetlenek.

 

A hatalomról

A hatalomról

Alvin Toffler szerint a hatalomnak három forrása van. Szerintem pedig van még egy kritikus faktor.

A hatalomról az általam igen nagyra becsült Alvin Toffler
Alvin Toffler jövőkutató
futurológusnak van egy kiváló elmélete. Rövidített formájában így szól:

"A hatalomnak három forrása van. Az erőszak, a gazdagság és a tudás. Az erőszak a legkevésbé rugalmas, a gazdagság rugalmasabb, de minden kétséget kizáróan a legmagasabb minőségű hatalmat a tudás adja...
...Egy szülő megpofozhatja a gyerekét (vagyis erőszakot alkalmaz), lekenyerezheti vagy megzsarolhatja egy dollárral (tehát pénzt vagy azzal egyenértékű ösztönzőt alkalmaz), vagy – ami a leghatásosabb – úgy alakíthatja ki az értékrendjét, hogy a gyerek kívánjon engedelmes lenni."

Részemről van egy negyedik erő, amelynek gyakran engedelmeskedem és amelyet alkalomadtán használok is ha én gyakorlom a hatalmat: a charme. Nem csak az ellenkező nem által keltett vágy tartozik ebbe a kategóriába, hanem az a kisugárzás is, amivel az orleani Jeanne d'Arc vagy a rettenthetetlen William Wallace tűzbe hozta, és győzelemre vitte a bennük hívőket. Egy karizmatikus vezető erő és gazdagság nélkül képes motiválni akár tömegeket is. Egy gyönyörű szempárért már robbantak ki háborúk. A báj, a rokonszenv, a ragyogás mindenképpen olyan erő amivel érdemes számolni. Számolnak is, hiszen ipari méretekben erre épül a showbusiness és a húspiac, hogy csak a triviálisakat említsem. Sőt, ha nem is ilyen nyilvánvalóan, de minden kritikus motivációs területen felbukkan a charme, legyen az termék promóció, cégvezetés, vagy akár politikai szándék. Hogy ezt Toffler mégsem tartotta említésre méltónak, annak egyetlen okát látom: a karizma jóval kevésbé egzakt, mint a többi hatalmi ág. Egyrészről genetikus adottságokat kíván meg az alkalmazójától, másrészről nem magától értetődő és nem kiszámítható a hatása. Ha viszont bejön – eredményesebb mint bármelyik másik.